top of page

Dit is waar wij voor staan....

Wij willen de klimaatcrisis kantelen met praktische kennis uit de klimaatpsychologie, zodat heel Nederland gaat voor een eco-positieve wereld.

Doelen Stichting Klimaatpsychologie

  • Verhelderen: wetenschappelijke kennis uit de klimaatpsychologie verspreiden, op een toegankelijke wijze.

  • Verbinden: psychologen faciliteren om van elkaar te leren en aan elkaar te leren.

  • Vergroenen: zoveel mogelijk projecten met effectieve groene impact en verduurzaming door menselijk gedrag faciliteren.

  • Versterken: empoweren van duurzame koplopers en groene doeners.

bottom of page