Dit is waar wij voor staan....

Wij willen de klimaatcrisis kantelen met praktische kennis uit de klimaatpsychologie, zodat heel Nederland duurzaam gedrag en klimaatbeleid omarmt.

Doelen Stichting Klimaatpsychologie

  • Verhelderen: Wetenschappelijke kennis uit de klimaatpsychologie verspreiden, op een toegankelijke wijze.

  • Verbinden: Psychologen faciliteren om van elkaar te leren en aan elkaar te leren.

  • Vergroenen: Zoveel mogelijk projecten met effectieve groene impact en verduurzaming door menselijke gedrag faciliteren.