top of page

Dit is waar wij voor staan....

Wij willen de klimaatcrisis kantelen met praktische kennis uit de klimaatpsychologie, zodat heel Nederland duurzaam gedrag en klimaatbeleid omarmt.

Doelen Stichting Klimaatpsychologie

  • Verhelderen: wetenschappelijke kennis uit de klimaatpsychologie verspreiden, op een toegankelijke wijze.

  • Verbinden: psychologen faciliteren om van elkaar te leren en aan elkaar te leren.

  • Vergroenen: zoveel mogelijk projecten met effectieve groene impact en verduurzaming door menselijk gedrag faciliteren.

bottom of page