top of page

Boekenrecensies

Bijgewerkt op: 6 sep. 2023

Onze klimaatpsychologen lezen veel interessante en relevante boeken over thema's als klimaatverandering, eco-emoties en duurzaamheid. Natuurlijk delen we graag de boeken die ons leerzame inzichten hebben gegeven! Op deze pagina zullen we al onze aanbevelingen voor waardevolle volwassenen boeken delen.


 

Holding the Hope

Reviving psychological & spiritual agency in the face of climate change

Essaybundel door internationaal team diverse 'climate aware' practioners; van creatief therapeuten, coaches tot psychotherapeuten. Inzet in het boek is: verzamelen van denkrichtingen en praktijkvoorbeelden, om tot nieuwe benaderingen te komen die bijdragen aan het staande en in beweging blijven temidden van de klimaatcrisis - voor zowel de zorgverlener als de mensen met wie hij/zij werkt.


Het boek schuwt grote, systeemkritische vragen niet, en durft weg te blijven bij pasklare antwoorden en lineaire stappenplannen. Temidden van alle complexiteit, onzekerheid en onrecht; hoe kunnen 'talking professionals' agency van individuen verstevigen om op te komen voor het leven? Naar welke gezondheid moeten we streven in een ongezonde wereld? Hoe kunnen we welzijn verlevendigen, dat voorbij gaat aan het belang en perspectief van het individu? Hoe kunnen we radicaal anders denken, voelen, samen-zijn met al het meer-dan-menselijke leven? Hoe kunnen we onszelf en daarmee onze wereld daadwerkelijk transformeren?

Het is een interdisciplinair werk; niet alleen in een diversiteit aan professies, maar ook in culturele standpunten en academische disciplines. Met aandacht voor bekendere praktijken, zoals Actieve Hoop en Deep Adaptation, maar ook plek voor inheemse perspectieven, niet-westerse geleefde ervaringen en case-studies.


Het boek roept zin op om op nieuwe benaderingen uit te proberen, verder te lezen, bij te dragen, het werk voort te zetten in onze Nederlandse context. Een woord dat ik meeneem in mijn eigen achtergrond van geestelijke verzorging: 'spiritual agency'.


Deze recensie is geschreven door Evanne. Het boek is te koop via: https://www.amazon.nl/Holding-Hope-Reviving-psychological-spiritual/dp/1915220270


 


Comments


bottom of page