top of page

Hier vind je verschillende professionals gespecialiseerd in thema's gerelateerd aan klimaatpsychologie.

Image-empty-state.png

Alynda Kok

Onderzoeker naar duurzaam consumentengedrag
Milieupsycholoog RUG

Alynda doet onderzoek aan de RUG naar o.a. duurzaam consumentengedrag en voedselverspilling.

Image-empty-state.png

Bram Hulsenboom

Sociaal psycholoog
Klimaatpsycholoog

Bram realiseert met "De Klimaatpsycholoog" duurzaamheidsambities voor overheden en bedrijfsleven dmv advies en ondersteuning. Hierbij stelt hij de mens, gedrag en keuzes centraal.

Image-empty-state.png

Christof Abspoel

Filosoof/ Psychotherapeut

Christof is maatschappelijk betrokken als psychotherapeut, filosoof en vrijwilliger bij Milieudefensie

Image-empty-state.png

Evelien Kums

GZ-psycholoog / Neuropsycholoog
Klimaatpsycholoog

Evelien werkt als GZ-psycholoog / neuropsycholoog in de revalidatie. Naast het zorgen voor mensen, zet zij haar zorgen over het klimaat om in zorgen voor onze aarde.

Image-empty-state.png

Iris Kleine Schaars

Gz-psycholoog Klimaatpsycholoog

Iris is werkzaam als GZ-psycholoog en zet zich in om veerkracht te vergroten

Image-empty-state.png

Jeanine Pothuizen

Klimaatpsycholoog
Organisatiepsycholoog

Jeanine helpt organisaties bouwen aan een groene organisatiecultuur. Zij schuift aan o.a. bij directie-overleg en leidt duurzaamheidsambassadeurs. Haar klanten zijn vooral trainings-, advies- en ingenieursbureaus.

Image-empty-state.png

Lana Donse

Psycholoog NIP
Yogadocent
Klimaatpsycholoog

Lana helpt bij het ontwikkelen van een bewuste, duurzame leefstijl.

Image-empty-state.png

Anita Minnema

Psycholoog NIP Psychosociaal therapeut ACT en klimaatpsycholoog

Anita Minnema werkt in haar praktijk en richt zich op mentale veerkracht.

Image-empty-state.png

Celina Gemen

Kinderpsycholoog/ Klimaatpsycholoog
Trainer communicatie

Celina is ontwikkelingspsycholoog en geeft communicatietrainingen in motivational interviewing.

Image-empty-state.png

Elisah Pals

Klimaatpsycholoog / Klimaatcoach
Adviseur afval en grondstoffen

Elisah is initiatiefneemster en kartrekker van Zero Waste Nederland.

Image-empty-state.png

Femke Sleegers

Initiatiefnemer Reclame Fossielvrij en Social Tipping Point Coalitie

Femke zet in op maatschappelijke verandering om klimaatontwrichting af te remmen. Bv. met verbiedfossielereclame.nl en andere social tipping points-maatregelen.

Image-empty-state.png

Iris Weijman

Trainer mindfulness/ ACT
Klimaatpsycholoog

Iris is een psycholoog met een groen hart, trainer en reisbegeleider bij Youtopialab.

Image-empty-state.png

Karen Holtmaat

Universitair docent klinische psychologie
Klimaatpsycholoog

Karen onderzoekt de effectiviteit van psychologische behandelingen en zet zich als psycholoog in om klimaatverandering te beperken.

Image-empty-state.png

Lieneke Knuyt

Klimaatpsycholoog
Duurzaamheidsadviseur

Lieneke is Project Manager Duurzaamheid - Operationele Implementatie bij PostNL en verduurzaamt als freelancer organisaties.

Image-empty-state.png

Ariadne Hamming

Cognitief gedragstherapeut, organisatiepsycholoog en klimaatpsycholoog

Ariadne zet zich in voor bewustwording en waardegerichte gedragsverandering voor particulieren en bedrijven

Image-empty-state.png

Chantal van der Leest

Gedragspsycholoog, journalist, bestuurslid NIP sectie SEP

Chantal maakt communicatiemiddelen voor gezond en duurzaam gedrag. Ook schrijft ze over psychologie voor populaire media.

Image-empty-state.png

Elles te Brake

Gz psycholoog/ Orthopedagoog-Generalist bij GGZ-NHN

Zet zich in voor bewustwording en gedragsverandering in de maatschappij.

Image-empty-state.png

Gerda Jekel

Redacteur, gezondheidspsycholoog, klimaatpsycholoog

Gerda redigeert en schrijft teksten over psychologie en gedrag. Daarnaast houdt zij zich bezig met klimaatcommunicatie.

Image-empty-state.png

Isabel van Schie

GZ-psycholoog
Klimaatpsycholoog/ Klimaatcoach

Isabel is klimaatcoach en GZ-psycholoog bij Psychologiepraktijken Slaapmakend en Mulder & van Schie.

Image-empty-state.png

Karlijn van den Broek

Assistant Professor, Milieupyschologie, UU

Karlijn doet onderzoek naar percepties van complexe milieuproblemen, en hoe die zich vertalen naar milieuvriendelijk gedrag

bottom of page