Therapie & coaching

 

 

Klimaatstress is logisch, niet pathologisch. 75% van de Nederlanders maakt zich zorgen om het klimaat (bron: CBS). Er is dus sprake van een collectief probleem en dit zou geen individuele last moeten zijn. Veel mensen zijn zeer gealarmeerd en kunnen hier bijna dagelijks emotioneel last van hebben. Deze zorgen en emoties zijn belangrijk om bespreekbaar te maken: anders kunnen ze leiden tot verlamming of apathie. Bij het bespreekbaar maken ligt een grote rol voor psychologen.

Klimaatstress kun je zien als een overkoepelende term voor allerlei moeilijke gevoelens omtrent de klimaatcrisis. Denk bijvoorbeeld aan piekeren over de toekomst, schuldgevoelens, schaamte, rouw, boosheid, moedeloosheid, somberheid en wanhoop. Als we ons bezighouden met de klimaatcrisis, kan dat veel moeilijke gevoelens oproepen. Dit is existentieel, het klimaatprobleem raakt het diepste van je "zijn". In de psychologische praktijk kun je enkele zaken normaliseren door erover te praten. Ook kun je stimuleren dat mensen waardegericht gaan handelen en in hun eigen omgeving gelijkgestemden zoeken. Door verbinding met anderen, kun je meer veerkracht gaan ervaren. Plezier en vreugde zelfs! Het geeft voldoening om samen aan iets groots en ingewikkelds te werken. 

We begeven ons met klimaatpsychologie op een nieuw terrein. Vanuit de praktijk en de wetenschap zullen gedragswetenschappers het vakgebied verder gaan definiëren en vormgeven. In onderstaande tools en blogs gebruiken wij diverse modellen en concepten die handig kunnen zijn in de klinische praktijk. Dit is nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Sommige tools zijn mogelijk bruikbaar buiten de therapiekamer. Vanuit de psychologische behandelpraktijk zijn veelgebruikte evidence-based methoden - zoals Cognitieve Gedrags Therapie, Internal Family Systems Therapy, Acceptatie en commitmenttherapie- vertaald naar klimaatstress-casuïstiek. Tot nu toe hebben de tools een individueel karakter, maar groepstoepassingen zijn belangrijk om verder te ontwikkelen. Met elkaar het gesprek op groepsniveau voeren dus!

Heb jij als psycholoog een aanvulling of suggestie vanuit jouw praktijk? Heb je een mooie blog geschreven? Wij bekijken en plaatsen het graag.

LESDAG KLIMAATPSYCHOLOGIE

28 augustus 2021

Voor therapeuten en behandelaars: nascholing over klimaatpsychologie.

Je leert welke waaier aan emoties en symptomen ontstaan

als mensen de klimaatcrisis in de ogen kijken.

 

Docenten: Sara Helmink en Jeanine Pothuizen.

Kosten: 160 euro. Locatie: Utrecht

logo con amore.png

Andere cursussen en workshops zijn te vinden bij tabblad bijleren.

"This is a dark time, filled with suffering and uncertainty. Don't be afraid of the anguish you feel, or the anger or fear, because these responses arise from the depth of your caring and the truth of all interconnectedness with all beings."

 

Joanna Macy 

Tools uit therapie

Nog te schrijven tools

Voorbeelden van nog te beschrijven onderwerpen.

Mail jouw blog of tool naar klimaatpsychologie@gmail.com

 1. EMDR en klimaatpsychologie: go or no go?

 2. Motiverende gespreksvoering en klimaatpsychologie

 3. Levensloop en klimaatbewustzijn: De struggles van diverse generaties.

 4. Collectieve systemen en de klimaatcrisis.

 5. Ontwikkelingspsychologie en klimaatpsychologie

 6. Overzicht van natuurinterventies voor zelfzorg

Blogs over therapie & coaching

Buiten genieten

"Klimaatstress is logisch, niet pathologisch!"

Kennisoverdracht met video

Hier presenteren we korte filmpjes (4-8 minuten) waarin diverse thema's uit de klimaatpsychologie worden toegelicht.

Thema's voor de toekomst 

 • Klimaatdepressie vs klinische depressie

 • Nieuwe taal: nieuwe woorden uit het ecolect.

 • Het belang van zelfzorg en zelfcompassie

 • Existentiële crisis vs klimaatcrisis

 • Emotieregulatie en de klimaatcrisis