Eco-emotie tools

1. Rouwcurve en klimaatverandering

2. Hoe voel jij je vandaag?

3. Zorgmodel Klimaatstress

4. Werken met boosheid: 3 brieven

5. Toolkit voor behandelaars (verwacht 30-9-22)

     Deel 1: Klimaatpsychologie begrijpen

     Deel 2: De therapeutische basishouding

     Deel 3: De behandeling in een notendop

     Deel 4: Handvatten per behandeldoel

Nog te schrijven blogs/tools

Voorbeelden van nog te beschrijven onderwerpen.

Mail jouw blog of tool naar klimaatpsychologie@gmail.com

  1. Case-study: EMDR en klimaatpsychologie

  2. Motiverende gespreksvoering en klimaatpsychologie

  3. Levensloop en klimaatbewustzijn: De struggles van diverse generaties.

  4. Collectieve systemen en de klimaatcrisis.

  5. Jeugd en klimaatpsychologie

  6. Interventies: zelfzorg in de natuur