top of page

Eco-emotie tools

Nog te schrijven blogs/tools

Voorbeelden van nog te beschrijven onderwerpen.

Mail jouw blog of tool naar klimaatpsychologie@gmail.com

  1. Case-study: EMDR en klimaatpsychologie

  2. Motiverende gespreksvoering en klimaatpsychologie

  3. Levensloop en klimaatbewustzijn: De struggles van diverse generaties.

  4. Collectieve systemen en de klimaatcrisis.

  5. Jeugd en klimaatpsychologie

  6. Interventies: zelfzorg in de natuur

bottom of page