top of page
Hoe het begon

Deze site is in 2020 ontstaan door initiatiefneemsters Sara Helmink en Sara Wortelboer. Zij wilden behapbare informatie over klimaatpsychologie verzamelen, vooral vanuit hun eigen behoefte om wat meer overzicht in de chaos te scheppen. Als statement noemden zij zich beiden klimaatpsycholoog. 

 

Zonder moeilijke gevoelens te ontkennen willen zij positieve en uitnodigende informatie aanleveren en dragen zij bij door te verbinden, verhelderen, vergroenen & versterken. Inmiddels zijn vele psychologen aangesloten. Zij komen bij elkaar in meet-ups en werkgroepen. Dat is precies wat ze hoopten: psychologen komen in beweging! 

Sara & Sara werden een bestuur

Sara Helmink is Gz-psycholoog en zet haar ervaring in therapie in om emoties te erkennen en transformeren in iets positiefs. Zij richt zich voornamelijk op het verhelderen van eco-emoties.

Sara Wortelboer is van huis uit ontwikkelingspsycholoog. Zij richt zich op klimaatcommunicatie en gedragsverandering. De twee takken: emotieregulatie en gedragsverandering vormen het DNA van de organisatie. Inmiddels is Stichting Klimaatpsychologie uitgegroeid tot een stichting met 6 bestuurders: te weten: Sara Helmink (voorzitter), Sara Wortelboer (Penningmeester), Maurits van der Heijde (Secretaris), Yvette Stevens (algemeen bestuurslid), Susanne Buck (algemeen bestuurslid) & Neela Paulussen (algemeen bestuurslid).

Wij zijn een groep klimaatbewuste psychologen met expertise op het gebied van gedragsverandering en duurzaamheid. In onze diverse groep bestaat een variëteit aan kwaliteiten. Zo zijn er onder ons wetenschappers, onderzoekers, behandelaars, beleidsmedewerkers, inspirators, opleiders etc. Benieuwd wat klimaatpsychologen zoal doen? Op deze pagina vertellen twee van hen over hun werk. Stichting Klimaatpsychologie verricht activiteiten voor een eco-positieve wereld en wil kennis over klimaatpsychologie op een toegankelijke manier overbrengen. De waarden Wetenschappelijk, Open en Interdisciplinair zijn kernwaarden van de stichting. De woorden verbinden, verhelderen, vergroenen en versterken vatten onze activiteiten samen.

Klimaatpsychologie is onze verbindende factor. Wij willen als psychologengroep onze kennis en kunde inzetten om mee te schrijven aan het grootste verhaal van deze tijd. Wij buigen ons bijvoorbeeld over de volgende vragen:

  • Hoe kunnen mensen effectief en doeltreffend omgaan met de klimaatcrisis (adaptatie)?

  • Hoe kunnen we de klimaatontwrichting door menselijk gedrag afremmen (mitigatie)? 

  • Waarom is het zo lastig om in actie te komen en hoe kunnen we patronen doorbreken (weerstand begrijpen)?

 

Vanuit de psychologie zijn er veel strategieën, theorieën en methoden die kunnen bijdragen aan de aanpak van het klimaatprobleem. Positiviteit, handelingsperspectief en praktijkervaringen gecombineerd met wetenschap; dat is ons vertrekpunt. We willen een laagdrempelige plek bieden voor praktisch toepasbare informatie over klimaatpsychologie. Genoeg leuks te ontdekken, begin eens met onze selectie van inspirerende boeken, podcasts en video's.

Kopie van DSC_0100.JPG

"Wij willen dat psychologen hun kennis en kunde vol inzetten.
Om mee te schrijven aan het grootste verhaal van deze tijd!"


Sara Helmink en Sara Wortelboer
 

bottom of page