wild Path

De mens beïnvloedt het klimaat
&
Het klimaat beïnvloedt de mens

Psychologen en het klimaat

Menselijke beslissingen en gedragingen beïnvloeden het klimaat. Denk hierbij aan reisgedrag, consumptie of hergebruik van spullen. Ook de politieke partij waarop je stemt of de organisaties die je steunt, hebben veel invloed. Voor gedrag dat positief is voor het klimaat, zijn inzicht, begrip, empathie, verbondenheid, samenwerking en actiebereidheid nodig. Dit geldt ook als je invloed op de overheid en het bedrijfsleven wilt uitoefenen. Gedragsverandering is het vakgebied van de psycholoog. Jij kunt als psycholoog dus een sleutelrol vervullen en bijdragen aan vraagstukken om planeetpositief gedrag te bevorderen op meerdere terreinen.

Omgekeerd beïnvloedt het klimaat ons. Het meemaken van extreem weer of het zien van nieuwsberichten over de staat van onze planeet kan een set aan eco-emoties triggeren. Hoe we omgaan met die emoties en van binnenuit komen tot waardengericht, duurzaam gedrag, is ook het kennisgebied van psychologen. 

Wil je jouw psychologische kennis en ervaring inzetten voor de meest allesomvattende kwestie van deze tijd? Dan ben je hier op de juiste plek!

Wil je snel meer vat krijgen op het onderwerp klimaatpsychologie?

Met deze 5 wetenschappelijke publicaties heb je een mooie basis.

 Wat is klimaatpsychologie?

Definitie klimaatpsychologie

"Klimaatpsychologie doorgrondt de psychologische processen (gevoelens, gedachten en gedrag) die een rol spelen bij het omgaan met de klimaatverandering."

Klimaatpsychologie.com beoogt een laagdrempelige plek te zijn voor bruikbare en praktisch toepasbare informatie over klimaatpsychologie. Klimaatbewuste psychologen kunnen zich vindbaar maken en zich rond het thema klimaatpsychologie  bijscholen .

 

Hoe komt de wereld in actie?

Het klimaatprobleem, het grootste probleem waar de menselijke beschaving ooit mee te maken kreeg, is voer voor psychologen. Ontkenning, uitstelgedrag en angst weerhouden mensen ervan in beweging te komen. Al sinds de Club van Rome (1968) weten we dat klimaatverandering ons bedreigt. Stapels onderzoeken sporen ons aan om nú in actie te komen en laten zien dat de aankomende tien jaar beslissend zijn voor de toekomst van onze planeet.

De politiek en het bedrijfs­leven hebben het klimaat­akkoord opgesteld, maar zonder medewerking van bewoners en burgers kunnen de zeshonderd maatregelen niet worden uitgevoerd.

 

De grootste obstakels op weg naar meer duurzaamheid zijn niet technologisch van aard; ze zitten in ons hoofd en hart. Voor beter begrip van menselijk gedrag zijn psychologen van nut. Met de relatief nieuwe subdiscipline 'klimaatpsychologie' wordt geprobeerd de barrières bloot te leggen en te kijken hoe deze overwonnen kunnen worden.

Schoolreis in het bos
Wat denkt, doet en voelt de mens in de klimaatcrisis?

Domeinen klimaatpsychologie

Psychologen kunnen in allerlei sectoren en binnen allerlei functies hun steentje bijdragen aan het milieu en klimaat. Van wetenschappelijk onderzoek, uitvoerend coach en therapeut tot organisatieadviseur, procesbegeleider of marketing- en communicatiemedewerker. Deze site biedt inspiratie, tools en blogs over de domeinen: Therapie & coachingWerk & organisatie en Communicatie & campagne.

Therapy Session
Vrouwelijke student met laptop
04_annemiek_2_edited.jpg

Nieuwsbrief ontvangen?

"We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it."

Barack Obama

Contact


Mailen kan naar info@klimaatpsychologie.com of via onderstaand formulier.
Wil je gebeld worden?
Dat kan ook. Stuur ons dan per mail een terugbelverzoek.

Bedankt voor de inzending!