Hoe zien wij klimaatpsychologie?

Klimaatpsychologie: op de sofa?

Loop je er al maanden mee rond, maar niemand die het door heeft? Denk je: ‘waar gaat het naartoe met de wereld?’

Of wil je je wel inzetten voor het klimaat, maar nu nog even niet?

 

Dan hebben wij de oplossing voor je! Wil je over de opwarming van de aarde praten? Kom maar even op onze sofa liggen. Bezorgd over de extremer wordende weersomstandigheden? Plannen we even acht therapiesessies in.

 

Zo werkt klimaatpsychologie. Of toch niet.

 

Vrouw in therapie

Klimaatpsychologie is op onderzoek gebaseerd en voor aanpakkers. Aan de slag in de praktijk. Zonder sofa, maar mét aandacht voor emoties. Lees hier hoe dat eruit ziet in de praktijk. 

Een menselijke crisis

De klimaatcrisis is een menselijke crisis. De transitie naar een duurzame samenleving is een menselijke transitie. In ons gedrag ligt de oorzaak van de crisis, maar ook de oplossing ervan. Huishoudens zijn namelijk verantwoordelijk voor 60% van de CO-uitstoot. Daar ligt slagkracht!

 

Psychologie gaat over het veranderen van ons gedrag. Logisch dus om de kennis uit deze discipline te gebruiken om mee te schrijven aan het grootste verhaal van deze tijd. Lees hier waarom wij denken dat de planeet wel wat klimaatpsychologen kan gebruiken.

 

Wat is klimaatpsychologie?

Klimaatpsychologie is veel meer dan een ‘klimaatdepressie’. Het gaat over alle manieren waarop de ecologische crises effect hebben op onze psyche. Voel je je bang, terneergeslagen, wanhopig of juist woedend? Of ben je optimistisch, steek je je handen uit je mouwen en ervaar je betekenis in het leven?

 

Maar ook: hoe ons eigen gevoel en gedrag vervolgens weer effect hebben op die crises. De grote ecologische crises waar we nu mee te maken hebben, zijn veroorzaakt door menselijk handelen. Ook de oplossing ervan hangt af van menselijke keuzes en gedrag, zowel op collectief als op individueel niveau. Dus: wil je bijdragen aan de verergering van de opwarming van de aarde of heb je juist een positieve impact op de planeet?

 

Is dit vakgebied in ontwikkeling?

Ja, we begeven ons met klimaatpsychologie op een relatief jong vakgebied. Toch zijn gedragswetenschappers al jaren bezig om eco-emoties en voorspellers voor duurzaam gedrag te definiëren. Universiteiten, hogescholen en GGZ-instellingen buigen zich over de plaats van klimaatpsychologie en duurzaamheid in hun organisaties.

 

De expertgroep Klimaat- en gedragsverandering van het NIP wil het vakgebied in Nederland naar een volwassen niveau brengen. Op Europees niveau bestaat de expertgroep van de EFPA die zich wetenschappelijk verdiept in eco-emoties. Op mondiaal niveau heeft de World Health Organization opgeroepen tot het integreren van klimaat in programma's voor mentale gezondheid en andersom.