top of page

Hoe zien wij klimaatpsychologie?

Wat is klimaatpsychologie

Klimaatpsychologie is volgens ons een wetenschap, een praktijk en een beweging. Het is op onderzoek gebaseerd en voor aanpakkers die aan de slag willen met gedragsverandering mét aandacht voor gedachten, waarden en emoties. Lees hier hoe dat eruit ziet in de praktijk. 

Een menselijke crisis

De klimaatcrisis is een menselijke crisis. De transitie naar een duurzame samenleving is een menselijke transitie. In ons gedrag ligt de oorzaak van de crisis, maar ook de oplossing ervan. Huishoudens zijn namelijk verantwoordelijk voor 60% van de CO-uitstoot. Daar ligt slagkracht! Psychologie gaat over het veranderen van ons gedrag. Logisch dus om de kennis uit deze discipline te gebruiken om mee te schrijven aan het grootste verhaal van deze tijd. Lees hier en hier waarom wij denken dat de planeet wel wat klimaatpsychologen kan gebruiken.

Is dit vakgebied in ontwikkeling?

Ja, we begeven ons met klimaatpsychologie in een relatief jong vakgebied. Toch zijn gedragswetenschappers al jaren bezig om eco-emoties en voorspellers voor duurzaam gedrag te definiëren.

De expertgroep Klimaat- en gedragsverandering van het NIP wil het vakgebied in Nederland naar een volwassen niveau brengen. Op Europees niveau bestaat de expertgroep van de EFPA die zich wetenschappelijk verdiept in eco-emoties. Op mondiaal niveau heeft de World Health Organization opgeroepen tot het integreren van klimaat in programma's voor mentale gezondheid en andersom. Klimaatpsychologie is wat ons betreft breed toepasbaar en maatschappelijk relevant. Universiteiten, hogescholen, GGZ-instellingen, bedrijven en overheden buigen zich over de plaats van klimaatpsychologie en duurzaamheid in hun organisaties. We spreken dus over een breed en divers gebied. Wij denken dat klimaatpsychologie de komende tijd nuttig kan zijn, om collectief te komen tot écht duurzaam gedrag. Hoe het vakgebied zich verder ontwikkelt zal de tijd uitwijzen. Maar 1 ding is zeker: klimaatpsychologie is 'here to stay'.

bottom of page