top of page

Klimaatpsychologie is geboren!


Wij zijn Sara Wortelboer en Sara Helmink, beiden psycholoog en we willen iets doen om de klimaatpsychologie een stapje verder te helpen. Vandaar ons besluit de handen uit de mouwen te steken en deze website op te zetten.


Wat is klimaatpsychologie?

Wij definiëren klimaatpsychologie op de volgende manier:

"Klimaatpsychologie doorgrondt de psychologische processen (gevoelens, gedachten en gedrag) die een rol spelen bij klimaatverandering".


Wat is het doel van de website?

Wij willen, zonder moeilijke gevoelens te ontkennen, positieve en uitnodigende informatie aanleveren. Je krijgt een overzicht van klimaatpsychologische informatie en er wordt steeds duidelijker wat wel werkt! Wij zullen wetenschappelijke informatie over klimaatpsychologie selecteren en omzetten in bruikbaar materiaal. De meeste informatie zal in het Nederlands zijn, maar soms verwijzen wij naar Engelstalige informatie. De informatie is wetenschappelijk gefundeerd, aantrekkelijk en ready to use. Psychologen en klimaatexperts worden uitgenodigd onze website te voorzien van relevante informatie met gastblogs. Wij beogen overzicht en inspiratie te leveren. Naast wetenschappelijke onderbouwing selecteren wij de informatie op hoop, humor, gemak en handelingsperspectief. Het uiteindelijke doel is dat informatie veel gedeeld en gebruikt en dat positief klimaatgedrag wordt bevorderd.


Voor wie is deze website?

Wij richten ons voornamelijk op psychologen en coaches. Verder kunnen mensen die werken in de communicatie geïnteresseerd zijn als ze de psychologische kant van klimaatkeuzes willen belichten om aan te zetten tot klimaatvriendelijke keuzes bij het individu en de massa. Alles van onze website mag, met bronvermelding en respect voor de maker, gedeeld worden. Graag zelfs! Zo werken we samen aan het veel omvattende doel: een betere wereld met een leefbaar klimaat, nu en in de toekomst.bottom of page